پنج شنبه , ۱۰اسفند ۱۴۰۲

شیر سه راهه

انواع شیر سه راهه

شیر یه راهه به دو نوع زیر تقسیم بندی می شود:

  • شیر سه راهه دستی
  • شیر سه راهه موتوری
شیر سه راهه دستی

شیر سه راهه دستی ( three way valve manually )

این نوع شیر سه راهه به صورت دستی و توسط نیروی انسانی کنترل می شود.

سایز های کوچک این نوع شیرها کاربرد در تاسیسات بیشتر به کار می رود.

شیر سه راهه موتوری

شیر سه راهه موتوری ( Three way motorized valve )

شیر سه راهه موتوری که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرآیندی تنظیم می کند شیر کنترل شامل یک شیر و یک مکانیزم محرکه (actuator) که توانایی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد . این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت می شود . شیر سه راهه موتوری عنصری نهایی در لوپ کنترل است و نقش مهم و اساسی در یک صنعت فرایندی ایفا می کند .

حتما بخوانيد:  فروش فلوسؤيچ

انواع شیر سه راهه موتوری از لحاظ نوع حرکت:

  • شیر با حرکت خطی
  • شیر با حرکت دورانی .

عملکرد شیرهای سه راهه :

شیرهای سه راهه به سه نوع تقسیم می شود :

  • مخلوط کننده
  • تقسیم کننده
  • عوض کننده مسیر
شیرهای سه راهه مخلوط کننده

شیرهای سه راهه مخلوط کننده

به این صورت عمل می کنند که دو جریان را با هم دیگر مخلوط کرده و یک جریان مشترک را به وجود می آورند . به طور مثال برای پایین آوردن حرارت آب داغ ورودی به یک سیستم ، آب داغ را از یک طرف و آب با دمای پایین تر را از طرف دیگر وارد می کنیم با هم مخلوط شده و آب با دمای پایین تری خارج می شود .

شیر سه راهه تقسیم کننده

شیر سه راهه تقسیم کننده

به این صورت عمل می کند که سیالی از یک طرف وارد می شود و با نسبتی تقسیم و از دو طرف دیگر خارج می شود . این تقسیم بندی در بین خروجی های شیر به نوع شیر و سایز ورودها و خروجی ها بستگی دارد .

شیر سه راهه تغییر دهنده مسیر

شیر سه راهه تغییر دهنده مسیر

به این صورت عمل می کند که مسیر خروج را از یک خط به خط دیگر عوض و یا جهت جریان را تغییر می دهد.

شیر سه راهی

مطلب پیشنهادی

خريد شير سه راهه

شیر سه راهه

نکته قابل توجه در خرید این نوع شیرها کاربرد و قیمت آن می باشد. بعنوان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.