جمعه , ۱۱اسفند ۱۴۰۲

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه موتورخانه

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه موتورخانه

برای اجتناب از تعمیر و تعویض زودرس قطعات، اطلاعات زیر برای انجام نگهداری پیشگیرانه و زمان بندی شده الزامی است:

الف) روانکاری تجهیزات موتورخانه

 1. جدول روغن توصیه شده مناسب دمای کار دستگاه.
 2. تصویری که نقاط روغن کاری را نشان دهد با نوع و درجه روغن و مقدار آن.
 3. جدول زمان بندی روغن کاری.

ب) برنامه زمان بندی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه موتورخانه

برنامه زمان بندی سازنده و فروشنده تجهیزات موتورخانه و تأسیسات برای نگهداری پیشگیرانه، بازدیدها، آزمایش‌ها و تنظیم هایی که برای بهره برداری موثر و کارا و جلوگیری از خراب شدن دستگاه لازم است، ارایه شود.

برنامه لازم برای مدرج سازی ابزار ارایه شود.

همچنین بخوانید: نکات ایمنی تعمیر و نگهداری موتورخانه

تعمیر تجهیزات موتورخانه

تعمیر تجهیزات موتورخانه

موارد زیر جهت تعمیرات تجهیزات و تأسیسات موتورخانه می بایست به دقت رعایت و اجرا شود:

الف) توصیه ها و دستورهای سازنده در رابطه با تعویض قطعه یا تعمیر آن ارایه شود.

 1. راهنمای عیب یابی و تحلیل آن
 2. راهنمای عیب یابی گام به گام دستگاه.
 3. دیاگرام سیم کشی و دیاگرام کنترل خودکار

دیاگرام سیم کشی برق و دیاگرام کنترل خودکار دستگاه باید بسیار دقیق و نقطه به نقطه باشد. مدارهای سیم کشی برق والکترونیک شماره گذاری شود، به نحوی که با شماره ترمینال نصب شده همخوانی داشته باشد.

پ) رویه نگهداری و تعمیرات موتورخانه

حتما بخوانيد:  فروش مبدل های پلیت اواپراتور و كندانسور

دستورها و ابزاری که برای تعمیر دستگاه ها و تجهیزات تأسیساتی و بازگرداندن به حالت عادی مورد نیاز است، با منابع تامین آنها، ارایه شود.

تعمیراتی که به حضور نماینده فروشنده نیاز دارد ذکر شود.

ت) دستورهای باز کردن و تعویض قطعات تجهیزات موتورخانه

دستورها و فهرست ابزار و قطعات و مواد موردنیاز برای باز کردن و تعویض قطعه و اجزای جانبی آن، با منابع تامین آنها،ارایه شود.

رواداری و اندازه‌ها و نقاط تنظیم ارایه شود. دستورها باید با تصویر و متن همراه باشد.

ث) فهرست قطعات یدکی

قطعات یدکی و مواد لازم برای تعمیر و نگهداری دستگاه فهرست شود. فهرست قطعاتی که تهیه آنها زمان بر است جداگانه ارایه شود.

برای مطالعه بیشتر : دستورالعمل نگهداری موتورخانه

ج) شناسنامه قطعات و تجهیزات موتورخانه

قطعات بر حسب ساخت، مدل، شماره سریال و منبع تهیه فهرست شود بطوریکه برای سفارش آن نیاز به تهیه شناسنامه مجدد نباشد.

برای پیدا کردن قطعات تشکیل دهنده دستگاه، عکس، شکل و نقشه با مقیاس بزرگ ارایه شود.

اگر این مدارک شماره قطعه را نشان نمی دهد، با تصاویر و فهرست جداگانه، شماره فهرست (Index) که بتوان براحتی آن قطعه را در فهرست قطعات پیدا کرد ارایه شود.

حتما بخوانيد:  رفع صداي آزار دهنده چيلر تراكمي
اطلاعات ضمانت نامه و تعهدنامه تجهیزات موتورخانه

اطلاعات ضمانت نامه و تعهدنامه تجهیزات موتورخانه

شرایط مختلف ضمانت نامه و تضمین خدمات پس از فروش دستگاه اعلام و شرایطی که ضمانت نامه را باطل می کند ذکر شود.

اطلاعات ضمانت نامه ها برای اجزای عمده دستگاههای اصلی، مانند کمپرسور دستگاه تبرید، ارایه شود.

زمان آغاز گارانتی ها اعلام شود.

اطلاعات آزمایش دستگاه ها و ابزار ویژه

اطلاعات مورد نیاز آزمایش دستگاهها و ابزار ویژه مورد لزوم، برای راهبری و نگهداری و تعمیر اجزای تشکیل دهنده دستگاه ها، اعلام شود.

اطلاعات نمایندگان تجهیزات موتورخانه

نمایندگان محلی فروشنده فهرست شود.

شماره تلفن و نام و نشانی همه سازندگان اجزا که در ساخت دستگاه با سازنده همکاری داشته اند نیز به این فهرست اضافه شود.

فرم‌های نگهداری تجهیزات موتورخانه

فرم‌های نگهداری تجهیزات موتورخانه

اطلاعاتی که در بخش نگهداری داده می شود باید گروه را در کارهای روزمره نگهداری، هدایت و راهنمایی کند.

اطلاعات باید درست، کامل و مربوط باشد.

برای این که اطلاعات دستگاه به راحتی در دسترس گروه قرار داشته باشد توصیه می‌شود که برای هر دستگاه یک “کارت شناسایی” یا “برگه اطلاعات دستگاه” تهیه شود.

همچنین برای همه دستگاه ها چک لیست بازدید نگهداری پیشگیرانه، کارت مشخصات قطعات یدکی و کارت سابقه نگهداری درست شود.

نمونه این فرمها برای برج خنک کن، پمپ، هوارسان، چیلر جذبی و چیلر مکانیکی تهیه شده که در زیر آورده شده شده است.

حتما بخوانيد:  آب سختي گيري شده

در مورد موتورهای برقی، که در دستگاه های تاسیساتی کاربرد بسیاری دارد، آزمایش اتصال کوتاه یا نشتی برقی، دمای سطح موتور و نزدیک یاتاقان‌ها، جریان راه اندازی و جریان هر خط (در صورت سه فاز بودن)، می‌تواند به فرم‌های بازرسی نگهداری اضافه شود.

چک لیست بازدید روزانه برج خنک کننده :

گزارش بازدید روزانه برج خنک کننده :

چک لیست بازدید هفتگی برج خنک کننده :

فرم گزارش بازدید هفتگی برج خنک کننده :

چک لیست ماهیانه برج خنک کننده :

فرم بازدید ماهیانه برج خنک کننده :

چک لیست بازدید سالیانه برج خنک کننده :

فرم بازدید سالیانه برج خنک کننده :

کارت سابقه نگهداری و تعمیرات برج خنک کننده :

کارت سابقه نگهداری و تعمیرات برج خنک کننده :

کارت فهرست قطعات یدکی و مواد برج های خنک کننده :

کارت فهرست قطعات یدکی و مواد برج های خنک کننده :

چک لیست بازدید روزانه پمپ ها :

فرم گزارش بازدید روزانه پمپ ها :

چک لیست بازدید ماهیانه پمپ ها :

فرم گزارش بازدید ماهیانه پمپ ها :

چک لیست بازدید سالیانه پمپ ها :

فرم گزارش بازدید ماهیانه پمپ ها :

کارت سابقه نگهداری و تعمیرات پمپ ها :

فهرست قطعات یدکی و مواد پمپ ها :

فهرست قطعات یدکی و مواد پمپ ها :

چک لیست بازدید روزانه هواساز :

فرم گزارش بازدید روزانه هوارسان :

چک لیست بازدید ماهیانه هواساز :

فرم گزارش بازدید ماهیانه هوارسان :

چک لیست بازدید سالیانه هواساز :

فرم گزارش بازدید ماهیانه هوارسان :

کارت سابقه نگهداری و تعمیرات هواسازها :

 کارت سابقه نگهداری و تعمیرات هوارسان ها :

فهرست قطعات یدکی و مواد هواسازها :

فهرست قطعات یدکی و مواد هوارسان ها :

چک لیست بازدید ماهیانه چیلر جذبی :

گزارش بازدید ماهیانه چیلر جذبی :

چک لیست بازدید شش ماهه چیلر جذبی :

گزارش بازدید شش ماهه چیلر جذبی :

کارت سابقه نگهداری و تعمیرات چیلر جذبی :

کارت سابقه نگهداری و تعمیرات چیلرهای جذبی :

فهرست قطعات یدکی و مواد چیلر جذبی :

فهرست قطعات یدکی و مواد چیلر جذبی :

چک لیست بازدید روزانه چیلر تراکمی :

گزارش بازدید روزانه چیلر تراکمی :

چک لیست بازدید ماهیانه چیلر تراکمی :

 گزارش بازدید ماهیانه چیلر تراکمی :

چک لیست بازدید شش ماهه چیلر تراکمی :

  گزارش بازدید شش ماهه چیلر تراکمی :

چک لیست گزارش بازدید سالیانه چیلر تراکمی :

   گزارش بازدید سالیانه چیلر تراکمی :

کارت سابقه نگهداری و تعمیرات چیلر تراکمی :

  کارت سابقه نگهداری و تعمیرات چیلر تراکمی :

فهرست قطعات یدکی و مواد چیلرهای تراکمی :

  تهویه مکانیکی موتورخانه

  مطلب پیشنهادی

  دستورالعمل نگهداری موتورخانه

  دستورالعمل نگهداری موتورخانه

  دستورالعمل نگهداری موتورخانه دستورالعمل نگهداری موتورخانه با استفاده از اطلاعات و دستورهای نگهداری فروشندگان و …

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.